Jan Teplík & Oleksandra Sharnova

teď art tady

25.9. – 25.10. 2023 Kavárna co hledá jméno

Jejich umělecká cesta začala zcela nevinně, s pocitem, že něco chybí na stěnách nového domova. Tato touha se brzy proměnila v novou vášeň a objevování.

Jan Teplík se začal hlouběji zajímat o tvary, jako čtverce, obdélníky a linky, které pro něj znamenaly více než jen geometrické prvky. Jeho práce se stala studiem tvaru a formy, vždy s důrazem na intuici a spontaneitu.

Oleksandra Sharnova zažila největší změnu v uměleckém vyjádření během těhotenství, což se promítlo do jejích obrazů, které získaly ženskost a jemnost v barvách. Její tvorba je plná života a barev, které vyjadřují emocionální složitost jejího vnitřního světa. I když by se mohlo zdát, že jejich inspirace pochází od slavných umělců, jsou nejvíce ovlivněni umělci, kteří, jako oni sami, tvoří díla, která dokážou překvapit. Hledají nové podněty a inspiraci v umění, které nejlépe vzniká v okamžiku.

Tvorba Jana Teplíka a Oleksandry Sharnové se dá charakterizovat jako intuitivní, různorodá a živá. Každý obraz je jedinečný, jako reflexe aktuálních emocí a nálad umělců. Jejich umění má za cíl přinést radost. Malují v dobách dobré nálady a vnímají malování jako formu meditace a zábavy. Snaží se přenášet tuto radost na své publikum. Význačným rysem jejich tvorby je společný proces malování.

Jan a Oleksandra spolupracují na každém obraze a vzájemně se inspirují. Jejich tvorba je dialogem mezi dvěma umělci, což přináší do výsledných děl unikátní dynamiku. Při tvorbě se často potýkají s výzvami, jako je přestat přemýšlet nebo se obávat zkazit to, co vzniká na plátně. Ale tyto výzvy jsou součástí procesu, který je pro ně formou alchymie. Tímto způsobem se odlišují od jiných umělců – svým intuitivním a spontánním přístupem k umění. Každý obraz je novým dobrodružstvím a výrazem jejich aktuálního stavu mysli a duše.

Rozhovor | Jan Teplík a Oleksandra Sharnova

Kdy jste se začali zajímat o umění?
Vše začalo v novém prázdném bytě, kde jsme měli pocit, že na stěnách něco chybělo. Znáte ten pocit? Stává se to, když se člověk přestěhuje na nové místo, do nového města nebo dokonce země. Všechno je tak jiné. A protože jsme chtěli nazvat toto místo svým domovem, museli jsme ho vybudovat. Místo nákupu obrazů jsme se rozhodli namalovat vlastní obrazy, aby prostor více odrážel to, kdo jsme. A nejen výsledný obraz, ale i samotný proces nás tak fascinoval, že jsme měli chuť malovat dále a znovu zažít ten pocit. A tak vznikla nová vášeň.

Co je vaší inspirací? Vyjmenujte největší vzory.
Rádi bychom řekli, že je to zrovna Van Gogh a Picasso a další slavní umělci, ale není tomu tak. Nejvíce nás inspirují umělci, jako jsme my, kteří tvoří umění, které dokáže překvapit. Na Instagramu neustále narážíme na “No Name” umělce, kteří tvoří tak, jak jsme to doposud neviděli, a to nás nutí přemýšlet o dalších obrazech jinak. Třeba i tak, jak jsme to ještě nezkusili.

Jaký vliv má vaše tvorba na vás a na společnost jako celek?
Přáli bychom si, aby naše tvorba měla na společnost stejný vliv, jako na nás. Tím myslíme jistou formu zpřítomnění, kterou cítíme během malování a bylo by úžasné, kdyby zpřítomněl i sám pozorovatel.

Jaké emoce se snažíte přenášet prostřednictvím svých děl a proč jsou pro vás tyto emoce důležité?
Tady je naše odpověď velice rychlá, RADOST... Protože malujeme vždy, když máme dobrou náladu a máme touhu tvořit. Pro nás je malování určitá forma meditace a zábavy, vždy, kdy v nás uzraje chuť dát pocitu tvar a barvu.

Co je typické pro vaši tvorbu?
Pro naši tvorbu je typické, že malujeme intuitivně a hlavně, vždy společně, každý svůj obraz. A stává se, že díky pohledu na proces druhého z nás získáme inspiraci nebo si pro sebe ujasníme, jak dál pokračovat a jakou barvu použít. Jan: “častokrát stojím před svým obrazem i dvacet minut a hledám něco, co tam pro mě chybí. A Olex dokáže jedním svým pohledem vycítit, co to je a sdělit mi to.”

Kurátor výstavy: Kristína Kadáková

V případě zájmu o dílo kontaktujte: galerie@dudesandbarbies.cz