GENTLEMEN PREFER BLONDES

Paulina Ree | Valentine Svihalek | Andrea Ehret

14.9.2023 – 18.10.2023 VNITROBLOCK

Exploring Women's Roles and Aspirations

V rychle se měnícím světě se dynamika genderových rolí a společenských očekávání nově definuje, což nás nutí zamyslet se nad našimi identitami a cestami. Gentlemen Prefer Blondes, strhující výstava tří žen, vás zve na cestu introspekce a imaginace, vedená uměleckými vizemi Pauliny Ree, Valentine Svihalek a Andrey Ehret.

Andrea Ehret: Meditativní cesta přes barvy a emoce

Andrea ve své tvorbě využívá zejména světlo a stín, aby vytvořila harmonické, kontemplativní eterické obrazy, nasáklé moudrostí východní filozofie. Její práce, ovlivněná arteterapií, slouží jako léčebný proces, každé plátno je oknem do jejích nejniternějších pocitů. Její vesmírné snové krajiny, namalované vrstvami emocionální hloubky, zvou k ponoření se do své vlastní introspektivní říše.

Paulina Ree: Výzva k normám a přijetí sebe sama

Umělecké vyprávění Pauliny Ree se ponoří do identity, lásky a sebepřijetí, úderných akordů, které u diváků hluboce rezonují. Ree, horlivá zastánkyně zviditelnění žen v uměleckém světě, zkoumá mnohostranné dimenze úspěchu a zve nás k zamyšlení nad společenskými tlaky, které formují naše aspirace a nově definují naše definice úspěchu.

Valentine Svihalek: Abstraktní výrazy spojení

Abstraktní dílo Valentina Svihalek slouží jako dialog mezi tvůrcem a pozorovatelem, vyvolává introspekci a zkoumání. Její díla, kanál pro osobní osvobození, vdechují život expresivní energii a spojení a vytvářejí prostor pro vzájemné porozumění. Prostřednictvím svých děl nás Svihalek zve ke společnému prožívání sebeobjevování a emocionálního osvobození.

Gentlemen Prefer Blondes slouží jako vizuální cesta i intelektuální diskurz, který vás inspiruje k zamyšlení nad vyvíjející se rolí žen a spletitou souhrou mezi společenským podmíněním a osobními aspiracemi. Připojte se k nám a oslavte umělecké interpretace těchto tří dokonalých žen, které propojují své kreativní vize do podmanivého kolektivního představení.

V případě zájmu o dílo kontaktujte: galerie@dudesandbarbies.cz