Martin Kafes33 Hirth

The Whole New Dimensions

01.09.2022 – 12.10.2022 VNITROBLOCK

Exploze barev, tvarová rozmanitost, absolutní štěstí na plátně?
I takto by se dal shrnout umělecký svět Martina Kafes33 Hirtha.

Souborná samostatná výstava The whole New Dimensions představuje nejaktuálnější tvorbu současného umělce Martina Kafes33 Hirtha. Výstava odráží jeho přístup k formám abstraktního umění, ve kterém se následně snaží propojit reálný svět s rozšířenou realitou a vdechnout tak obrazům další rozměry. Na začátku každého obrazu stojí jistá nahodilost, kterou však během procesu rychle dostane pod kontrolu. I přes Martinovu barvoslepost, jsou jeho obrazy ponořeny do spleti barevných skvrn dotvářeny čistými tvarovými liniemi. Výstava se stává osobní výpovědí umělce, který do svých obrazů vnáší pocit absolutního štěstí a jeho záměřem je probuditv divákovi představivost, donutit ho nahlížet na věci z jiné perspektivy, či jej dokonce dostat do meditativního stavu.

A jeho záměrem je probudit….

Martin Kafes33 Hirth patří ke generaci umělců, jehož umělecký projev fomovalo svobodné tvůrčí prostředí graffit i. Mezi jeho samostatné výstavy patří např. Between the curves (Truhlárna, Praha, 2021). Celou Martinovu tvorbu prostupuje fascinace linií, kterou v abstraktní rovině rozpracovává do nekonečné tvarové rozmanitosti. Na začátku každého jeho obrazu stojí na první pohled náhodná skvrna, přestože pro žádnou nahodilost není na plátně místo a vše má svůj pevný řád. Za každou linkou, zaoblením či zalomením, za každým tvarem je pečlivě promyšlený koncept. Vrstvení variantních linií na neohraničenou barevnou plochu lze zpětně rekonstruovat, neboť každý z nánosů je, být nepatrně, přiznán, a my jako archeologové můžeme odhalovat jejich pozůstatky. Celistvá harmonie organických struktur přináší divákovi stojícímu před Martinovými plátny jedinečný, až meditativní prožitek. Současně podněcuje jeho fantazii a spouštějí řetězce asociací. Pri loňském pobytu na Kostarice si uvědomil potenciál rozšírené reality, kterou stále časteji začleňuje do svých děl.

Kurátor výstavy: Kristína Kadáková

Výstavy / Exhibitions

2022 – Group exhibition at Art Number 23 (Athens / Greece)
2022 – AR Whale33 placed on the beach with shape of whale tail (Uvita / Costa Rica)
2022 – Selected artist at "Art inside gallery+" cont. art gallery without walls, in AR
2021 – Between the curves (Truhlárna – Prague, Czech republic / Solo
2021 – Mindfulness, Thevisionaryprojects / New York, curated by VOSS GALLERY
2020 – AFinita (G18 – Poděbrady / Czech republic)
2018 – The London Loop (London / United Kingdom)
2011 – Klubová Epopej, Designblok 2011 (Praha / Czech republic)
2005 – The European Street / La galerie du moment (Brussels / Belgium)
2005 – Prague Bienale 2 (Praha / Czech republic)
2003 – Hip Hop Kemp (Pardubice / Czech republic)

V případě zájmu o dílo kontaktujte: galerie@dudesandbarbies.cz