ondřej michálek (MIO)

my mythology

13.7. - 16.8. 2023 Kavárna co hledá jméno

Výstava My Mythology přináší jedinečný pohled na mytologii, která je interpretována umělcovým osobním poznáním. Mio Signed nás zve do světa, kde antické legendy ožívají v současnosti, podbarvené pastelovými odstíny. Jeho obrazy vyvolávají reflexi nad dnešní společností prostřednictvím srovnání s antickými mýty.

Jeho tvorba se neustále vyvíjí a mění, přičemž si stále zachovává osobitý rukopis. Inspirací pro něj je zejména mytologie, kterou však nebere doslova, ale využívá její postavy a myšlenky k vyjádření současné společnosti. Jeho vizuální styl nalézá inspiraci v renesanční kresbě a malbě, kde nachází dynamické pózy a mistrovskou práci s perspektivou. Dalšími vzory jsou například Alfons Mucha a Kája Saudek, jejichž osobité rukopisy ho oslovují.

Kresebnost, figurativnost a estetika jsou klíčovými charakteristikami umělcovy tvorby. Každý obraz začíná kresbou, která přenáší jeho myšlenku a umožňuje ladit kompozici a detaily. Poté přechází k malbě akrylovými barvami, které mu umožňují pracovat s plochami i přechody a vytvářet vrstevnatost. Některé obrazy obohacuje i sprejem.

Každé dílo je vyjádřením jeho osobnosti a specifickými emocemi, které rezonují s daným tématem. Obrazy nesou myšlenky a narážky na současný svět a společnost, často prezentované s lehkým sarkasmem nebo skryté za elegantní motivy.

Rozhovor | ondra michálek

Kdy ses začal zajímat o umění?
Aktivně se umění věnuji zhruba deset let. Před tím jsem pracoval jako designér, takže jsem k vizuální tvorbě měl vždycky velmi blízko. 

Jak se tvá tvorba vyvíjela v čase a jak se měnily tvé nápady a přístupy k umění?
Tvorbu beru jako stále trvající proces. Neustále se snažím svůj styl iterovat a posouvat dál, ale tak, abych si pořád zachoval svůj rukopis. Můj styl se tak v čase vyvíjel poměrně hodně, stejně jako přístup k tvorbě. Vše se odvíjí především od kresby z paměti, kterou začínám každý svůj obraz. Snažím se tak stále rozšiřovat kresební poznání a díky tomu kreslit stále náročnější motivy a pózy. Zároveň jsem si za tu dobu našel i vlastní způsob malby a přemýšlení nad světlem, což je vidět hlavně u obrazů za poslední cca dva roky.

Co je tvou inspirací? Vyjmenuj tvé největší vzory.
Momentálně mě velice inspiruje Mytologie. Neberu ji však doslova, jen jsem si z ní propůjčuji myšlenky a postavy, které se pak snažím napárovat na naší současnou společnost. Kupodivu to pořád sedí velmi přesně. S tím se tak trochu pojí moje výtvarné vzory. Nejvíce mě stylově baví renesanční kresba a malba. Od Michelangela a Raphaela, kde najdeme figury natočené v dynamických pózách plných emoce a geniální práci s perspektivou a prostorem po Caravaggia, kde je zase úžasná práce s kontrastem. Tady jsem si třeba vypůjčil, ale otočil jí. Na hodně mojích obrazech je tak světlo tam, kde by měl být stín, což právě díky perspektivě vytváří velice zajímavý efekt. Dále bych pak ještě mohl zmínit Muchu, který pomocí linky dokázal vyjádřit v postavách neskutečnou eleganci a krásu. A v poslední řadě mám ohromně rád kresby Káji Saudka kvůli jeho nezaměnitelnému rukopisu.

Charakterizuj svou tvorbu 3 slovy.
Kresební. Figurativní. Estetická.

Jaké jsou tvoje oblíbené techniky a proč ses rozhodl použít právě tyto techniky?
Každý obraz začíná kresbou tužkou na plátno či desku. To mi umožňuje přenést moji ideu a vyladit si přesně jak kompozici, tak finální linku. Potom maluji akrylovými barvy. Ty mi umožňují udělat jak čisté plochy, tak barevné přechody a díky tomu, že rychle schnou, mohou používat více vrstev. Navíc mi akrylové barvy sedí svojí barevností, kde téměř vždy vycházím z pastelových odstínů. Na některých obrazech se pak objevuje i sprej.

Jaký vliv má tvá tvorba na tebe a na společnost jako celek?
Jakoukoli tvorbu vnímám vždy jako vyjadrení osobnosti daného tvůrce. Vizuální jazyk. Stejně tak je tomu iv mém případě. Vždy jsem měl v hlavě spoustu představ, obrazů, výjevů, které díky kresbě a malbě můžem nyní zhmotňovat. To jak moc uvolňují, tak naplňující. Navíc každý obraz nese nějaké mé vyjadrení, nebo myšlenku k našemu aktuálnímu světu a společnosti jako takové. Často se jedná o lehkou narážku, kterou se ale vždy snažím podat sepíše vesele sarkasticky, nebo ji skrýt za elegantní motiv.

Jaké emoce se snažíš přenášet prostřednictvím svých děl a proč jsou pro tebe tyto emoce důležité?
Emoce se mění motiv od motivu. Je pro mě zásadní, aby emoce seděla s tématem, kterého se obraz týká. Pokud je obraz o lásce, měl by být něžný, pokud je o narážce na lidské neřesti, měl by být dynamický a výrazný. Jeden pocit se ale snažím dávat do každého díla a to je určitá estetika a výtvarné řemeslo. Věřím, že umění by mělo být jak emoční, tak řemeslné, tak i estetické. To pak může danou a zamýšlenou emoci ještě lépe podtrhnout.

Co je typické pro tvou tvorbu?
Nejtypičtější je rozhodně linka. Ta je stavebním bodem každého môjho obrazu. Vychází právě z kresby, na které si zakládám nejvíc. Každý obraz pak kreslím z hlavy, nepoužívam reference, projektor, mřížku ani nic podobného. Kreslím rovnou na plátno. Tomu někdy předchází pár malých skíc ve skicáku, kde si ale sepíše jen na hrubě ladím třeba pózu figur a kompozici. Díky tomu je tak linka opravu má osobní, protože vychází přímo z mé fantazie a poznání.

S jakými výzvami se setkáváš při tvorbě a jak se s nimi vyrovnáváš?
Největší výzvou jsou vždy náročné pózy. O to více, když je figura třeba v hodně dynamické póze, kde je silná perspektiva. Tam pak neplatí žádné poučky. Ruka vpředu může být velká jako dvě hlavy. Ruka vzadu zase malá třeba jako oko. To pak někdy chce trochu gumování a hledání, aby tělo vypadalo správně a na diváka opravu působilo, jako by bylo ve 3D prostoru, namísto 2D plátna. Za mě je tohle ale vlastně nejzábavnější část mé tvorby, proto si toho stejně ohromně užívám.

Jak se tvá tvorba liší od jiných umělců a jakým způsobem nacházíš svůj jedinečný styl?
Styl je něco, co nacházím postupnou iterací a neustálým vymýšlením toho, co vyzkoušet a kam tvorbu posunout. Do svého stylu se navíc snažím promítat třeba i svoji předchozí zkušenost z práce jako designér. Proto se v obrazech objevují čisté plochy, nebo text, kde si hrají s fontem. Jako hlavní odlišení beru právě svoji linku, která tím, že není inspirována ničím jiným, než mou fantazií a poznáním, tak by měla být velmi osobní a dodávat motivům odlišný rukopis.

Co by měly odkazovat tvé malby pozorovatelům?
Malby by měly vybízet ke krátkému zamyšlení. V každé je skryta nějaká myšlenka na nás, v dobrém, špatném, úsměvném… Nicméně moc často není zcela jasně dána. Motivy nemají poučovat, vysvětlovat, ani něco přesně sdělovat. Naopak je na každém, aby si za tým jedním okénkem do podivuhodného, ​​barevného světa vytvořil svou vlastní verzi odehrávajícího se děje.

Proč si zvolil název výstavy My Mythology?
Název výstavy je My Mythology. Mytologie je tak téma celé výstavy a každého obrazu. Důležité je ale i to, že to není mytologie tak, jak jí všichni známé. Je to má verze zabarvená osobním poznáním. Tak jak ji vnímám a tak, jak si přestavuji postavy a příběhy, kdyby se odehrávaly v současné době.

Kurátor výstavy: Kristína Kadáková

V případě zájmu o dílo kontaktujte: galerie@dudesandbarbies.cz