Simona čekovská

Lebenslangerschicksalsschatz

1.2. – 6.3. 2024 GRAM

Simona Čekovská, původem ze Slovenska, začala svou uměleckou cestu kolem roku 2020 v prvních měsících pandemie. To, co nejdříve považovala za malou zálibu, se ze dne na den stalo místem, kde našla smysl, naplnění a osobní svobodu. Po objevení knihy propojující klíčová díla umělecké historie s technikami a směry se začala hlouběji věnovat studiu historie umění a inspirovala ji k vytvoření obrazu Centuries past, který bude součástí této výstavy. Tento abstraktní portrét barokního díla, inspirovaný zejména Rubensem, propojuje minulost a současnost.

Simona čerpá inspiraci z odvážných interiérů, stáročím prověřených maleb a soch, stejně jako z díla současných umělců, jako jsou Kasia Krecicka a Celia Lees. Její největší náklonnost však patří dílům Elisabeth Vigée-LeBrun, která jsou pro ni zdrojem inspirace díky ženskosti, pionýrskému duchu a mimořádnému talentu.

Charakter Simoniny tvorby lze shrnout jako dynamický, nadčasový a impulzivní. Každý tah štětce a barva na plátně nesou energii a jedinečnost umělkyně.

Emoce, které Simona prostřednictvím svých děl přenáší, jsou klíčovým prvkem výstavy. Cílem je, aby pozorovatelé vnímali její obrazy jako barevný západ slunce - kombinaci kouzla, vědy a každodenního života, oživené nejen barvou a formou, ale také emocionálním podtextem.

Při tvorbě se Simona potýká s výzvou nalezení rovnováhy mezi odvahou a opatrností. Každý moment rozhodování představuje uměleckou výzvu, kterou Simona postupem času překonává, nachází rovnováhu a svůj vlastní rytmus tvorby.

Každé dílo na výstavě Lebenslangerschicksalsschatz nese jedinečný charakter, vytvořený procesem tvorby a ovlivněným okamžikem, který Simona zažívá při malbě. Zvlášť významným prvkem je obraz Sex w ex, který zobrazuje toxický vztah bývalých partnerů. Toto opětovné, ale skrývané vzplanutí vztahu nese pocity studu a neschopnosti odpoutat se.

Název výstavy, Lebenslangerschicksalsschatz, vystihuje vztah Simony k malbě jako životnímu osudu a spojení s uměleckým vyjádřením a terapií. Přijďte prozkoumat a prožít Simonin svět výstavy, kde se dotknete barev, emocí a impulzů této výjimečné umělecké kolekce.

ROZHOVOR | Simona Čekovská

Kdy jste se začala zajímat o umění?
Aj keď ma farby, maľby a umelci zaujímali už od detstva, intenzívne som sa umeniu začala venovať až okolo roku 2020. Zlomovým bodom by sa dala nazvať jedna z návštev kníhkupectva, kde som pri potulkách narazila na knihu, ktorá spájala kľúčové diela umeleckej histórie s najdôležitejšími technikami a smermi. Nadchla ma natoľko, že som sa histórii umenia začala venovať detailnejšie a aj keď som sa maľbe venovala už o čosi skôr, podnietila ma vytvoriť obraz Centuries past. Ten budete mať možnosť vidieť aj na nadchádzajúcej výstave Lebenslangerschicksalsschatz. Ide o abstraktnú podobu barokového diela inšpirovanú najmä Rubensom.

Co je tvou inspirací? Vyjmenujte největší vzory.
Pri hľadaní inšpirácie sa najčastejšie obraciam na zaujímavé a odvážne interiéry, stáročiami preverené maľby a sochy, ako aj na súčasných umelcov. Moju tvorbu do veľkej miery ovplyvnila Kasia Krecicka či Celia Lees. Avšak najväčšiu náklonnosť pociťujem k dielam Elisabeth Vigée-LeBrun, z ktorých žiari ženskosť, priebojnosť a neuveriteľný talent…

Charakterizujte svou tvorbu 3 slovy.
dynamická, nadčasová, impulzívna

Jaké emoce se snažíš přenášet prostřednictvím svých děl a proč jsou pro tebe tyto emoce důležité?
Kdekoľvek by sa moje obrazy nachádzali – či už v obývačke u niekoho doma, v kanceláriách alebo v galérii – chcem, aby sa na moju tvorbu pozeralo ako na farebný západ slnka. Trochu kúzlo, trochu veda, trochu všednosť bežného dňa.

S jakými výzvami se setkáváš při tvorbě a jak se s nimi vyrovnáváš?
Za svoju najväčšiu výzvu považujem hľadanie rovnováhy medzi Nebyť príliš opatrná a Byť trochu opatrnejšia. Je to len moment, kedy si uvedomím, že konkrétne farby alebo ťahy na plátne dobre fungujú. V tej chvíli sa buď príliš stratím a preženiem to, alebo naopak sa len jemne skĺznem po povrchu príležitosti, nezájdem dosť ďaleko a ukrátim obraz o jeho potenciál. Čím viac ale maľujem, tým lepšie nachádzam správny balans a vlastný rytmus.

Co by měly odkazovat tvé malby pozorovatelům?
Charakter diela je zakaždým jedinečný, vzniká až v samotnom procese tvorby a býva ovplyvnený niečim, čo pri maľbe počujem, vidím… cítim. Najsilnejšie bádať význam diela v obraze Sex w ex, ktorý je súčasťou zbierky Lebenslangerschicksalsschatz. Zobrazuje životnú situáciu, skrývaný „rebound“ vzťah, spolu s jeho nástrahami, pocitom hanby a neschopnosťou odpútať sa od neho. Hoci nezobrazuje moju osobnú skúsenosť, mám k tomuto dielu veľmi blízky vzťah. :)

Vždy ma poteší, ak si v mojich dielach nájde každý niečo svoje. Premietne si v nich nejaký zážitok, skúsenosť a vidí v nich niečo iné, ako som pôvodne videla ja. Aj o tom je abstraktné umenie a robí mi to radosť.

Proč název výstavy „Lebenslangerschicksalsschatz“?
Naming výstavy bol pre mňa ozajstným orieškom. Problémom bolo nazvať zbierku viac ako 20-tich obrazov jedným menom, keď každý obraz pre mňa znamená niečo úplne iné. Kým ten prvý má priam anjelský charakter, hneď druhý je drzý a vyzývavý. Až náhoda mi napovedala, že by som sa mala obrátiť skôr na svoje pocity k tvorbe, než k samotným obrazom. A tak je tu Lebenslangerschicksalsschatz :)

Ide o slovné spojenie v nemčine, ktoré vzniklo u tvorcov seriálu How I met your mother. I keď pôvodne popisuje romantické pocity voči inej osobe, dokonale vystihuje môj vzťah k maľbe. A tak je názov výstavy akousi poctou tejto činnosti. Kedysi remeslo, dnes častokrát terapia.

 Kurátor výstavy: Kristína Kadáková

V případě zájmu o dílo kontaktujte: galerie@dudesandbarbies.cz