Tatiana Marková a Sofia Bejblíková

ONA!

14.3. - 17.4. 2024 Vnitroblock

Je silná, sebevědomá, odvážná a úchvatná.
Inspiruje vás.
Váš osud drží pevně ve svých rukou.
Přichází v různých podobách a její vnější krása je odrazem té vnitřní.
Ona je každý z nás.

Výstava "ONA!" otevírá nové pohledy na ženskost a její význam v umění a společnosti. Symbolizuje sílu, odvahu a výjimečnost, kterou ženy přinášejí světu. Tato výstava je věnována ženám, jejichž díla vyjadřují jejich vlastní sílu a krásu a nesou světu hluboké poselství.

Sofii Bejblik a Tatianu Markovou spojuje hluboký respekt k ženskému principu a jeho mnohotvárnosti. Jejich díla jsou zrcadlem emocí, které vnášejí světlo do temnoty a sílu do slabých chvil. Společně odhalují různé roviny ženského projevu a identity.

Obě umělkyně se nebojí sdílet své myšlenky a postoje k tématům, jako je hodnota ženy ve společnosti a ženské sebevědomí. Svou tvorbou se snaží povzbudit ženy, aby si více vážily samy sebe a našly svou vlastní sílu a krásu.

 Navzdory rozdílným stylům a technikám obě umělkyně spojuje touha vyjádřit sílu, odvahu a krásu ženské podstaty.

Výstava "ONA!" je pozvánkou k prozkoumání různých pohledů na ženskost a její význam ve světě umění a společnosti. Přijďte se inspirovat tím, co znamená být "Ona".

Sofia Bejblíková je umělkyně, která ve své tvorbě oslavuje podstatu ženy. Její díla nejsou pouhým obrazem, ale odrážejí hlubokou úctu k ženskému principu. Inspirují ji samotné ženy, jejich síla, odhodlání a schopnost přizpůsobit se různým životním situacím. Bejblíková do svých obrazů přenáší pozitivní energii a symboliku, vyjadřující sílu a krásu ženské podstaty. Její umění je o reflexi a změně společenského postoje k ženskosti a hodnotě ženy ve společnosti.

Tatiana Marková je umělkyně, jejíž tvorba odráží osobní vývoj, inspiraci a hluboké zamyšlení nad ženskostí a emocemi. Její cesta začala nedávno, ale rychle se stala prostorem, kde nachází svou vášeň a únik z každodenní reality. Její obrazy plné barev a zobrazení lidského těla odrážejí různé emoce a stavy mysli. Malování je pro Tatianu nejen formou sebevyjádření, ale také prostředkem k vyjádření ženské síly a odvahy. Její tvorba sází na jednoduchost provedení a klade důraz na základní prvky obrazu, které vybízejí k sebeinterpretaci a zamyšlení.

Kurátor výstavy: Kristína Kadáková

V případě zájmu o dílo kontaktujte: galerie@dudesandbarbies.cz