Tomáš rezek

Dnes 1.0

16.3. – 26.4. 2023 VNITROBLOCK

PŘÍTOMNOST – VOLNOST – CHAOS

Výstava s názvem Dnes 1.0 představuje formu zastavení se právě tady a teď.  Autor výstavy je mladý začínající umělec Tomáš Rezek, který se ve své tvorbě soustředí na daný moment a svými obrazy pozorovatele vtahuje do svého světa, ve kterém poukazuje na důležitost přítomnosti.

Přítomnost je stav, kdy se naše pozornost a vědomí soustředí na současnost. Je to moment, kdy jsme naprosto přítomni v tom, co děláme, co vidíme nebo co zažíváme, aniž bychom se zaměřovali na minulost nebo budoucnost. Přítomnost je tedy stav mysli, kterého může být dosaženo v jakémkoli čase nebo místě, bez ohledu na okolnosti.

Tomáš své abstrakce vytváří na základě daného momentu, inspiruje se hudbou, emocemi, pocity, myšlenkami. Všechno kolem nás formuje to, kým jsme. Tomáš často maluje bez jakýchkoli představ, návrhů či nápadů. Nechává pracovat okamžik bez zásahů minulosti či budoucnosti. Žijeme právě tady a právě teď.  Není to o hlubokém zamýšlením se, je to o vás a každodenních těkavých momentech – to je na čem dnes záleží, o volnosti přežití.

Tomášova tvorba se nejvíce vyznačuje rozmanitostí a kombinováním techniky, barev či materiálu. Využívá vše, co jakkoli může zpřítomnit okamžik ​​na bílém plátně – vodovky, voskovky, tempery, úhel, akryl, spreje a jiné. Je to chaos, co má zároveň balanc. Jakmile se ocitneme v kontaktu s Tomášovým obrazem, začínáme vnímat jeho jedinečnost a vnitřní krásu. Protože každé umění v sobě nese určitou symboliku a poselství, každý člověk může vnímat a interpretovat umělecké dílo odlišně, závisle na jeho vlastních zkušenostech a představách.

Kurátor výstavy: Kristína Kadáková

V případě zájmu o dílo kontaktujte: galerie@dudesandbarbies.cz