Vojtěch šandera

Sám mezi svými

11.1. - 14.2. 2024 KAVÁRNA CO HLEDÁ JMÉNO

"Výstava 'Sám mezi svými' nás zve do světa uměleckého vyjádření Vojtěcha Šandera, jehož umělecká cesta vznikla spíše intuitivně než cíleným hledáním. Začal svou pouť tvořením nábytku a otevřením vlastní dílny a ateliéru, kde nachází svůj prostor pro sebeprezentaci prostřednictvím soch a obrazů.

Využívá široké spektrum technik a materiálů, nechávaje je vyvíjet vlastní styl a osobitý přístup. Emoce a pocity hrají primární roli, poskytují mu terapeutický zážitek při tvorbě. Šanderův tvůrčí proces je komplexní a proměnlivý. Základem jsou vždy emoce - někdy vznikne dílo jako náhlý záchvěv inspirace, jindy prochází dlouhým procesem, kdy obrazy nebo sochy procházejí proměnami až do svého definitivního vzezření.

Ženy jsou hlavní inspirací pro jeho práci, která komunikuje s diváky sdělením o 'Novém životě'. Zdůrazňuje možnost druhé šance a nového začátku ve všech oblastech života. Jeho díla nejsou jen estetickým projevem, ale také pozvánkou k osobnímu transformačnímu procesu. V současném směřování svého umění se nechává vést různorodými myšlenkami a nechce se omezovat. Materiály jako kov, plast a sádra jsou pro něj médiem volného a neomezeného vyjádření.

Název výstavy 'Sám mezi svými' reflektuje Vojtěchův osobní vnitřní svět. Jeho umělecká práce vytváří prostor pro samotného autora, který se cítí sám, avšak obklopen svými díly, jež komunikují s diváky prostřednictvím jedinečného příběhu o nových začátcích a osobních transformacích.

ROZHOVOR | Vojtěch Šandera

Kdy ses začal zajímat o umění?
Umění jsem nevyhledával, umění se nějakým způsobem ke mně dostalo. Už od chvíle, kdy jsem začal vyrábět nábytek a otevřel si svou dílnu a ateliér, to byla jakási přirozená cesta k vyjádření sebe sama. Skrze své sochy a obrazy jsem mohl vyjádřit své pocity. Nebylo to, že bych něco aktivně hledal, spíše jsem to objevil.

 Charakterizuj svou tvorbu třemi slovy.
Asi mi stačí dvě slova: nový život, druhá šance, další život aaa už jich mám 6! Tak asi: MŮJ NOVÝ ŽIVOT

Které techniky nebo postupy v tvorbě jsi vyvinul a považuješ je za svůj styl?
Neřekl bych, že mám daný určitý styl. Skutečně to ponechávám velmi intuitivní. Techniky a materiály, které používám, samy o sobě vyžadují svůj vlastní osobitý styl a přístup. Především se snažím vyjadřovat své emoce a pocity, je to pro mě jakási terapie.

Jaký je tvůj proces při vytváření obrazů a soch?
Proces mé tvorby je různorodý. Nelze ho jednoduše definovat. Jak jsem již zmínil, pro mě jsou na prvním místě emoce. Někdy vznikne socha jako blesk z čistého nebe, jindy maluji obraz a pak ho vyhodím ven před ateliér. Po měsíci si uvědomím, že tam je a vezmu ho zpět. A pak to má smysl, pak vím, co s tím dělat a jak to dokončit.

Která témata nebo myšlenky tě inspirují?
Rád bych tuto otázku rozvinul, ale hlavní inspirací jsou pro mě ženy. :)

Jak vnímáš, že tvá díla komunikují s diváky? Existuje nějaký specifický dojem nebo zpráva, kterou se snažíš přes ně přenést?
Ano, existuje jedna věc, která je společná pro všechna moje díla - "Nový život". Dříve jsem vnímal, že dávám druhou šanci, nový život, materiálům, které jsem používal, které ji potřebovaly. Divákům bych skrze svá díla chtěl sdělit, že každý má možnost dostat druhou šanci. Já jsem ji dostal. Je jedno, co o vás kdo říká, že to nejde, neumíte to, ale když to děláte proto, že to chcete dokázat sami sobě, dokážete asi cokoliv.

Existuje nějaký směr, kterým se momentálně ubíráš ve svém umění?
V hlavě mám mnoho myšlenek, například o dílech v nadživotní velikosti, ale žádným určitým směrem se neubírám. Rád bych pokračoval v tom, co dělám, a využíval materiály jako je kov, plast a sádra. Nerad bych se omezoval a soustředil se jen na jednu věc, chci tomu nechat volný průběh a být v tom neomezený. Chci cítit svobodu.

Kurátor výstavy: Kristína Kadáková

V případě zájmu o dílo kontaktujte: galerie@dudesandbarbies.cz